Được thành lập năm 2011, Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Không Gian Kiến Trúc Mới đã phát triển bền vững và trở thành một trong số những công ty tư vấn thiết kế xây dựng có uy tín ở Việt Nam, với nhiều dịch vụ chất lượng và xuyên suốt quá trình đầu tư, thiết kế, xây dựng của dự án.

Công ty ARCHSPACE tự hào về những thành công đã đạt được, đặc biệt trong quá trình hội nhập của Việt Nam vào tổ chức thương mại quốc tế (WTO) với những cơ hội to lớn, những thử thách khó khăn đang còn phía trước. Trên lập trường đó, chúng tôi đã hoạch định chiến lược chuyên sâu, phù hợp với tốc độ phát triển của xã hội thông qua một số lĩnh vực mà ARCHSPACE đang thực hiện:

Các dự án đã thực hiện:

ARCHSPACE

English | Vietnamese